Ruim de helft van alle werkloze 55-plussers vindt geen baan voordat de ww-periode afloopt. Voornamelijk ouderen in de Randstad komen moeilijk aan het werk.

Dat blijkt uit cijfers die NU.nl via LocalFocus van het UWV heeft ontvangen. Het gaat om aantallen sind 2013 tot en met november 2015.

In de regio Groot-Amsterdam vinden 55-plussers het moeilijkst een baan zodra zij in de ww-regeling vallen, namelijk 28,7 procent. In Drenthe stroomt bijna de helft van alle oudere ww-ontvangers binnen de uitkeringsperiode naar een baan. Het landelijk gemiddelde is iets meer dan eenderde.

De grote verschillen tussen de Randstad en regio's zoals Friesland en Drenthe zijn volgens het UWV te verklaren door de flinke concurrentie tussen ouderen en jongeren. "Buiten de Randstad is meer vergrijzing en trekken kansrijke jongeren veelal weg", zegt een UWV-woordvoerder

"Hierdoor blijft er een grotere kans op werk voor de oudere werkzoekende. In de Randstad is juist meer concurrentie op de arbeidsmarkt, waardoor oudere werkzoekenden minder kans op een nieuwe baan hebben."