Telewerken, waarbij medewerkers buiten de bedrijfsvestiging via internetsystemen kunnen werken, kan inmiddels bij 74 procent van de Nederlandse bedrijven met tien of meer medewerkers.

In 2003 was dit nog geen kwart, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Vooral bedrijven die specialistische zakelijke diensten aanbieden, zoals rechtshulp en architecten- en ontwerpbureaus, en bedrijven in de ICT-sector ondersteunen telewerken op grote schaal. In beide branches betreft het negen op de tien ondernemingen.

In sectoren waar veel personeel wegens de aard van het werk fysiek aanwezig moet zijn, wordt veel minder aan telewerken gedaan. In de horeca bijvoorbeeld komt het bij nog geen vier op de tien bedrijven voor.

Er zit ook verschil tussen kleine en grote bedrijven. De laatste groep, bedrijven met meer dan 250 werknemers, bieden vrijwel altijd telewerkmogelijkheden aan.

Van alle werknemers in Nederland telewerkt 15 procent minimaal een halve dag per week. Meer mannen dan vrouwen zijn actief als telewerker (18 tegen 12 procent) en hoogopgeleiden doen acht keer zo vaak aan telewerken dan laagopgeleiden.

In de provincie Utrecht wonen de meeste werknemers die telewerken (19 procent). Friesland en Zeeland scoren met 10 procent verhoudingsgewijs het laagst.

Europees gezien zit Nederland met bijna driekwart van de bedrijven die telewerken ondersteunen, in de subtop. In 2012 zat ons land nog onder het EU-gemiddelde van 60 procent.