Meer dan een kwart (27 procent) van de werknemers vindt beoordelingsgesprekken met hun werkgever "overbodig".

Dat concludeert Raet uit een onderzoek onder 1.146 Nederlanders. 

Ook het voeren van functioneringsgesprekken wordt door een groot deel (24 procent) van de werknemers als niet nodig ervaren. Het onderzoek heeft geen verschil gemeten tussen jongeren en ouderen. 

Het functioneringsgesprek is wel nog het meest aangeboden "ontwikkelingsinstrument". Maar liefst 61 procent van de werknemers krijgt dit gesprek aangeboden, 60 procent krijgt opleidingen en trainingen aangeboden en beoordelingsgesprekken komen op een derde plek met 58 procent. 

Motivatie

Henk Jan van Commenee, productmanager talentmanagement bij Raet denkt dat beoordelingsgesprekken niet meer in trek zijn omdat ze niet bijdragen aan de motivatie van de werknemers. "Deze gesprekken worden door alle betrokkenen nog vaak gezien als een 'moetje', in plaats van dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van medewerkers."