Nederlanders kijken niet met een gerust hart naar de toekomst. Ze geven aan wel gelukkig te zijn, maar zijn bang dat dit snel kan omslaan.

Dat concludeert NRC Handelsblad aan de hand van het Groot Buurtonderzoek.

Verslaggevers van de krant hielden 380 gesprekken in dertig buurten. Het onderzoek werd al vijf keer eerder gehouden, maar het valt NRC op dat de animo om te praten is afgenomen.

Ook werd duidelijk uit het onderzoek dat de onzekerheid van de Nederlanders zich over meer terreinen uitstrekt. Men maakt zich vooral druk over de gezondheidszorg, zorg voor ouderen en de toestroom van asielzoekers.

Misdaad is geen grote zorg meer.