In Nederland wonende Polen hebben relatief vaker een baan dan autochtone Nederlanders. 

De hier woonachtige Polen zijn relatief jong en dat speelt een rol. Van de Polen tussen de 15 en 74 jaar heeft 71 procent werk, tegen 68 procent van de autochtonen.

Dat blijkt uit onderzoek van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt tussen 2003 en 2013.

Portugal

Ook mensen afkomstig uit Portugal en Hongkong of met wortels in Indonesië scoren hoog als het gaat om arbeidsdeelname. In absolute cijfers gemeten waren er op 1 oktober 2013 96.000 werkende Polen in Nederland, Hongkong was het land van herkomst van 16.000 mensen en de groep Portugezen telde 18.000 personen.

Het laagste percentage komt voor bij mensen uit landen als Afghanistan (45 procent) en Irak (37 procent).