Nederlanders gaan steeds minder vaak naar de bibliotheek om een boek te lenen. De openbare bibliotheken leenden vorig jaar 50 procent minder boeken uit dan in 1999.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

In 2014 werden in totaal ruim 72 miljoen boeken uitgeleend. In 1999 gingen er ruim 144 miljoen boeken over de uitleenbalie.

Het uitlenen van boeken lijkt steeds minder een hoofdtaak voor de bieb. Ze richten zich steeds meer op educatie. De 157 bibliotheekorganisaties die Nederland telt, organiseerden vorig jaar ruim 72.000 activiteiten. Daarvan was de helft gericht op educatie en de rest op literatuur, kennis en kunst.

Cursussen en trainingen

Bij de taken op het gebied van educatie gaat het om cursussen lezen en schrijven voor laaggeletterden, trainingen van digitale vaardigheden en om activiteiten die bibliotheken samen met scholen organiseren.

Bibliotheken