Slaap, voeding en beweging vertonen geen relatie met de leerprestaties en de intelligentie van volwassen studenten in het afstandsonderwijs. 

Dit concludeert promovendus Jérôme Gijselaers in zijn proefschrift. 

Uit zijn onderzoek blijkt ook dat studenten met een lagere body mass index (BMI) en een hogere levenstevredenheid, meer kans maken op een succesvolle afronding van hun studie.

Het is bekend dat bepaalde aspecten, zoals actief gedrag, slaapduur en ontbijten, voorspellend zijn voor de leerprestaties van kinderen en adolescenten in traditioneel onderwijs. Door de toenemende noodzaak om lang te blijven studeren, ontstond de vraag hoe dat zit met volwassenen.

Geen relatie

Gijselaers onderzocht de mogelijke relatie bij ruim tweeduizend studenten van de Open Universiteit. Zij werden gevraagd inzicht te geven in zaken als demografische gegevens, gezondheid, leefstijl, studie-intentie en leerbeperkingen. Gijselaers concludeert dat biologische leefstijlfactoren geen bewezen relatie hebben met het cognitief functioneren en de leerprestaties van volwassen studenten. 

Ook op het executief functioneren - het vermogen om te plannen, de concentratie en het werkgeheugen - hebben de biologische leefstijlfactoren geen invloed. 

"Waarschijnlijk kunnen volwassenen een tekort aan slaap, ongezonde voeding of te weinig beweging beter opvangen dan kinderen en adolescenten. Het kan ook zijn dat afstandsonderwijs - waarbij de student  altijd en overal kan studeren - deze problemen ondervangt", verklaart Gijselaers.

Gijselaers promoveert op 6 november 2015 aan de Open Universiteit.