Het totaal aantal inschrijvingen aan universitaire opleidingen is dit jaar met ongeveer anderhalf procent gestegen tot circa 257.000 studenten. 

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Nederlandse universiteiten.

Vooral de sectoren techniek en natuur zijn populair, met respectievelijk 11 en 9 procent meer inschrijvingen.

Ook breder samengestelde opleidingen zoals Liberal Arts & Sciences (plus 10 procent) doen het goed. Taal & cultuur (min 6 procent), gezondheid (min 5 procent) en gedrag & maatschappij (eveneens min 5 procent) zijn dit jaar minder in trek.

Het ministerie van Onderwijs maakt elk jaar voor de begroting een inschatting van het aantal inschrijvingen. Voor dit jaar gaat de overheid uit van een daling van 2,3 procent.

Problemen

Deze te lage inschatting kan volgens de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) voor financiële problemen zorgen bij universiteiten. ''Wanneer er sprake is van structurele groei terwijl het ministerie uitgaat van een daling, kan dat op termijn tot financieringsproblemen leiden.''

Uit de voorlopige cijfers blijkt ook dat de instroom van eerstejaarsstudenten in universitaire opleidingen ten opzichte van vorig jaar nagenoeg gelijk is gebleven. De groep eerstejaars bestaat uit iets minder vwo’ers en iets meer internationale studenten ten opzichte van 2014, aldus VSNU.

Komend voorjaar worden definitieve cijfers gepubliceerd.

Gedaald

Eind vorige maand werd al bekend dat de inschrijvingen voor hbo-studies met ruim 6 procent zijn gedaald vergeleken met vorig jaar.

In totaal hebben zich ruim 92.000 studenten aangemeld. Studenten kiezen al een aantal jaren vaker voor een universitaire opleiding in plaats van een hbo-studie.