Automobilisten die geen richting aangeven als ze de rotonde verlaten vormen de grootste irritatie op de weg binnen de bebouwde kom. Meer dan de helft (52 procent) van de Nederlandse automobilisten geeft aan zich hier het meest aan te ergeren.

Dat blijkt uit onderzoek van Route Mobiel onder ruim duizend Nederlandse automobilisten.

In alle regio’s en bij zowel mannen als vrouwen kwam naar boven dat meer dan de helft van de automobilisten zich het meest ergert aan bestuurders die geen richting aangeven bij het verlaten van een rotonde. De top-5 ergernissen wordt gecomplementeerd door telefonerende bestuurders, hardrijders, bumperklevers en dagdromers.

"Wat alle ergernissen gemeen hebben is dat het kan leiden tot ongelukken. Wees je er als automobilist van bewust dat je, zelfs bij 30 km/h, je iemand en jezelf ernstig kunt verwonden", aldus Route Mobiel.