De Nationale Politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een gezamenlijk plan ontwikkeld om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren.

Dat melden de drie betrokken partijen vrijdag.

De partijen hebben een model opgesteld met heldere afspraken over de informatie-uitwisseling tussen politie, het OM en Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het is de bedoeling dat  er zo snel mogelijk een compleet beeld komt van zowel de gezinssituatie als de onderliggende problematiek, zodra de veiligheid van kind of volwassen slachtoffer in het geding is. Interventies kunnen daarmee op elkaar afgestemd worden.

Uitwisselen

In het model wordt op twee belangrijke terreinen een nieuwe aanpak geïntroduceerd. Het gaat dan vooral over momenten en manieren waarop er onderling informatie wordt uitgewisseld tussen de drie betrokken partijen.

Een andere belangrijke verandering is dat de officier van justitie pas over de justitiële afdoening kan beslissen als Veilig Thuis de informatie beschikbaar heeft.

Maatregelen

Deze aanpak moet ervoor zorgen dat er meer inzicht komt in wat er in een gezin speelt en welke maatregelen er nodig zijn. Dat zorgt ervoor dat er een gezamenlijk plan kan worden gemaakt, waarin ieders rol duidelijk wordt. Alle instanties blijven ook betrokken tijdens het traject.

Ook zijn er door de drie partijen afspraken gemaakt over de landelijke monitoring en ondersteuning van het proces. Het nieuwe model is richtinggevend en moet uitvoerende instanties werkbare afspraken bieden.