Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een rapport dat donderdag is verschenen.

Werkgevers kunnen zich nu een kleine tien jaar ook privaat verzekeren voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

De gedachte achter de wet die dat mogelijk maakt, was dat private partijen een sterkere prikkel zouden hebben om de schadelast te drukken, en dus meer werk zouden maken van preventie.

Toegevoegde waarde

Nu die verwachtingen voorlopig niet zijn uitgekomen, zijn volgens het CPB de verzekeraars aan zet om hun toegevoegde waarde op deze verzekeringsmarkten te bewijzen. Anders vervalt volgens het adviesorgaan een van de argumenten om hen op die markten toe te laten.

Het ziekteverzuim  is in de jaren 2003 en 2004 gedaald in Nederland en ligt sindsdien rond de 4 procent. In internationaal perspectief is dat hoog, aldus het CPB.

Het Verbond van Verzekeraars liet in een reactie weten dat verbetering in zicht is, mede dankzij nauwere samenwerking met het UVW op het gebied van herkeuringen en het uitwisselen van gegevens. ''Deze afspraken beginnen hun vruchten af te werpen'', aldus de branchevereniging.

Door: ANP/NU.nl | Beeld: 123RF