Het aantal uitzenduren is in het tweede kwartaal met 3,2 procent gestegen vergeleken met het kwartaal ervoor. Daarmee is het de grootste stijging in bijna vijf jaar.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

De uren van zowel kort- als langlopende contracten namen in het tweede kwartaal toe. Het statistiekbureau concludeert dat werkgevers steeds vaker kiezen voor een flexibel personeelsbestand in plaats van een vast contract.

Uitzenduren

Bron: CBS© NU.nl/Jerry Vermanen

Twee weken geleden publiceerde het CBS dat de werkloosheid in het tweede kwartaal is gedaald naar 6,9 procent van de beroepsbevolking. De banengroei kwam in dat kwartaal vooral van uitzendkrachten. 

Ook in juli zette het herstel op de arbeidsmarkt door. Er waren in die maand 603.000 mensen zonder werk, een werkloosheidspercentage van 6,8 procent.