Werkende moeders verdienen in Nederland 6 procent minder dan vrouwen zonder kinderen.

Dat blijkt uit cijfers van Wageindicator, een internationale organisatie die zich inzet voor transparantie op de arbeidsmarkt. In totaal deden 28.573 vrouwen aan het onderzoek mee, waarvan 5.800 uit Nederland.

Moeders die ouder zijn dan vijftig komen er in ons land het slechtst vanaf, zij krijgen bijna 9 procent minder salaris dan een kinderloze vrouw met dezelfde karakteristieken.

Alleen in België verdient een moeder meer dan een vrouw zonder kinderen. In Zuid-Afrika is het verschil het grootst, daar krijgt een werkende moeder 23 procent minder salaris. Ook in Argentinië (-17 procent) en Brazilië (-16 procent) ligt het salaris aanzienlijk lager.

"Vooral moeders leveren in als er een kind geboren is", zegt Paulien Osse van Wageindicator. "Je krijgt kinderen met z’n tweeën, dus het is goed om de aandacht meer te verleggen naar zorgende vaders en de kinderopvang."

Osse zegt daarnaast dat moeders wereldwijd meer op hun inkomen moeten letten.

Huwelijk

Werkende moeders in laaggekwalificeerde beroepen leveren op iedere euro die zij verdienden 7,5 cent in. Moeders in hooggekwalificeerde beroepen verdienen nagenoeg hetzelfde als kinderloze vrouwelijke collega’s.

Ook het huwelijk kan voor een daling van het salaris zorgen. Zo verdient een getrouwde moeder 11 procent minder dan de kinderloze getrouwde vrouw. Een moeder die niet getrouwd is krijgt 7 procent minder een ongetrouwde kinderloze vrouw.

In Europa valt Duitsland in negatieve zin op. Daar leveren moeders gemiddeld 16 procent in.

Discriminatie

"In sommige landen heerst nog steeds een vorm van discriminatie. Werkgevers betalen moeders simpelweg minder voor hetzelfde werk", zegt Janna Besamusca, onderzoeker bij Wageindicator. "Binnen Nederland merken we dat de kloof meer te maken heeft met het veranderende werkgedrag en de zoektocht naar familievriendelijke banen na een geboorte."

Ook heeft voor de Nederlandse moeder een hoog salaris minder prioriteit dan bijvoorbeeld een aangepast werkrooster.