Ondernemers verkopen op steeds jongere leeftijd hun bedrijf. In de afgelopen tien jaar is de gemiddeld leeftijd gedaald van 60 naar 55 jaar.

Dit meldt overnameplatform Brookz na een onderzoek onder 128 adviesbureaus binnen de fusie- en overnamesector.

Bij deze bedrijven werken ongeveer 500 adviseurs die meer dan 80 procent van de mkb-overnamemarkt, met bedrijven van een omzet tussen de 1 en 30 miljoen euro, vertegenwoordigen.

Volgens Brookz is de dalende leeftijd een kenmerk van een structurele ontwikkeling binnen de overnamemarkt. "Door de snelle technologische ontwikkelingen is de levenscyclus van veel bedrijven een stuk korter geworden", aldus Peter Rikhof, directeur bij Brookz.

"Bedrijven worden daardoor steeds sneller en in een eerder stadium verkocht. Daarnaast staat de nieuwe generatie ondernemers, in tegenstelling tot de babyboomers, veel meer open voor een voortijdige exit."

Ouderdom 

Hoewel de gemiddelde leeftijd daalt, is ouderdom nog steeds de belangrijkste reden om te verkopen. Zo’n 43 procent van de ondernemers verkoopt om die reden het bedrijf.

Andere redenen die worden genoemd om het bedrijf te verkopen zijn: focus op nieuwe activiteiten (17 procent), verzilveren van de bedrijfswaarde (15 procent), het inzicht dat het bedrijf toe is aan een nieuwe type manager (15 procent) en persoonlijke omstandigheden als ziekte en scheiding (10 procent).

De vooruitzichten voor de mkb-overnamemarkt zijn nog steeds positief, hoewel de groei in het eerste kwartaal is afgevlakt. Een ruime meerderheid van de overnameadvieskantoren, ongeveer 68 procent, verwacht dat de overnamemarkt het huidige niveau kan volhouden de komende zes maanden.