​Te weinig Nederlanders weten dat zij mentor kunnen worden voor iemand die door ziekte of beperking niet voor zichzelf kan opkomen. Daarom start Mentorschap Nederland maandag samen met de aangesloten stichtingen een campagne waarin Nederlanders worden opgeroepen zich aan te melden als mentor. 

Dat meldt Mentorschap Nederland donderdag. 

In 2020 is er volgens de vereniging behoefte aan 10.000 mentoren. Op dit moment zijn er 1.500 mentoren aangesloten bij Mentorschap Nederland. De enorme groei in vraag naar mentoren is het gevolg van de vergrijzing en de veranderingen in de zorg. 

"Door de bezuinigingen in de zorg moeten veel mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Veel ouderen hebben geen familie meer, of kinderen die voor ze kunnen zorgen. Dan zijn ze aangewezen op mentoren", vertelt een woordvoerder aan NU.nl. 

Nico Heinsbroek, directeur van Mentorschap Nederland benadrukt het belang van een mentor. "Een mentor helpt de nodige beslissingen te nemen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Daarbij dienen de wensen en belangen van de cliënt als leidraad."

Bij Mentorschap Nederland  zijn twaalf regionale stichitingen aangesloten. Hiermee heeft de stichting landelijke dekking. De regionale stichtingen selecteren, trainen en begeleiden vrijwilligers die als mentor de belangen van hun cliënt behartigen.