Het opleidingsniveau van Nederlanders is van invloed op de mate waarop ze ontbijten. Mensen die hoger opgeleid zijn, ontbijten gemiddeld vaker dan iemand die lager opgeleid is.

Dit blijkt uit een enquête van Winclove onder meer dan duizend respondenten.

Zeven op de tien Nederlanders die de lagere school of VMBO heeft afgerond, ontbijt dagelijks. Dit terwijl acht op de tien Nederlanders met een Havo, VWO of HBO-diploma iedere dag zegt te ontbijten. Bij Nederlanders met een universitaire opleiding ligt dit percentage zelfs op 90 procent.

Van alle Nederlanders ontbijten Groningers daarbij het vaakst: negen op de tien Groningers ontbijt elke dag. Friezen ontbijten het minst, slechts zeven op de tien Friezen ontbijt elke dag.

Voor het onderzoek werden de respondenten ondervraagd over hun ontbijtgewoonten en ontlasting.

Tussen de provincies zijn hierbij een aantal opvallende verschillen te zien. Zo poept meer dan tien procent van de Groningers, Friezen en Flevolanders meerdere keren per dag. Tegelijkertijd poept één op de vijf Friezen minder dan één keer per dag. Friezen zijn hiermee uitschieters.

"Dat betekent niet dat de inwoners van Friesland zich zorgen hoeven te maken. Alles tussen de drie keer per dag en drie keer per week is normaal", aldus Eke Teekens, voedingskundige bij Winclove Probiotics.

Poepgedrag per provincie

Belangrijkste maaltijd

"Het ontbijt wint steeds meer aan populariteit", aldus Teekens. "Het is de belangrijkste maaltijd van de dag en bevorderlijk voor een goede stoelgang."

Of mensen openlijk over hun ontlasting praten, wisselt sterk per provincie. In Overijssel en Gelderland schaamt bijna een derde van de inwoners zich om over zijn of haar ontlasting te praten, in Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht is dat ongeveer een kwart van de inwoners. In Drenthe en Limburg zijn mensen juist behoorlijk open als het om hun dagelijkse behoefte gaat.

Daarnaast is er een verschil tussen de sekse te zien. Zo inspecteert één op de drie vrouwen haar ontlasting terwijl maar een kwart van de mannen dit doet. Daarnaast gaan mannen een stuk regelmatiger naar het toilet voor de grote boodschap dan de vrouwen.