Eenzaamheid is het meest gehoorde thema bij de landelijke anonieme hulplijn Sensoor. 

Dat blijkt uit de jaarverslagcijfers van de organisatie. In 2014 werd er ruim 250.000 keer gebeld naar de anonieme lijn. Hiervan draaiden 28 procent (70.000 telefoontjes) van de gesprekken om eenzaamheid. Met name onder vrouwen tussen de 30 en 60 jaar komt dit veel voor. 

Naast eenzaamheid waren psychische problemen (20 procent) en relatieproblemen (10 procent) veelgehoorde thema's. Volgens Sensoor hebben mensen die bellen soms dagen niemand gesproken. 

Vooral ouderen lopen risico op sociale eenzaamheid. Door het wegvallen van partner en steeds meer familieleden en kennissen komen zij letterlijk alleen te staan. 

Ook onder mensen met een groot sociaal netwerk komt volgens de organisatie, waar 900 vrijwilligers werken, eenzaamheid voor. Ze kunnen of durven (op dat moment) hun verhaal nergens kwijt. Ze schamen zich, willen hun naasten niet belasten of hebben het gevoel niet te worden begrepen. Dan is er sprake van emotionele eenzaamheid. 

Sommige mensen verkeren in een sociaal isolement. Ernstige psychische of lichamelijke problemen liggen hier vaak aan ten grondslag, ze hebben moeite om relaties te onderhouden en te verdiepen.