Veel studenten moeten bezuinigen op hun uitgavepatroon door de afschaffing van de basisbeurs. Uit onderzoek van Kamernet onder tweeduizend studenten blijkt dat studenten van plan zijn te bezuinigen op bier buiten de deur en eten. 

Van de ondervraagden gaf 47 procent aan te gaan besparen op de kroeg en 37 procent liet weten minder uit te gaan geven aan voeding. 

De studenten zijn veelal nog wel van plan op kamers te gaan. Ongeveer tien procent gaf aan van plan zijn thuis te bljiven wonen om af en toe bij een bekende te blijven logeren. 

De basisbeurs is afgeschaft en studenten moeten per 1 september gaan lenen. Daarom geeft 45 procent van de ondervraagde studenten aan naast de studie een baan te nemen. Eenvijfde van de studenten is door de maatregel van plan sneller af te studeren.