Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens met een huisdier heeft niks geregeld voor de verzorging van hun huisdier als ze dat zelf niet meer kunnen, of als ze gaan scheiden. 

Dat blijkt een peiling van Netwerk Notarissen onder 700 huisdierenbezitters. 

Meer dan de helft van de huishoudens in Nederland heeft een huisdier. Van die groep weet dan 50 procent niet wat ze moeten doen als de verzorging voor deze dieren wegvalt. 

“Misschien staan mensen er onvoldoende bij stil dat hun huisdier hen kan overleven of dat het dier een strijdpunt in een scheiding kan worden”, zegt Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen.

De notarisorganisatie wil mensen hiervan bewust maken en bepleit dat het fiscaal aantrekkelijker wordt om geld na te laten voor de verzorging van een huisdier.

Huisdierenclausule

Uit de peiling van Netwerk Notarissen blijkt dat veel baasjes niet de stap zetten om iets te regelen voor hun huisdier als ze zelf niet meer voor het dier kunnen zorgen, maar 62 procent daarvan zou dat wel willen. Ze willen graag iemand aanwijzen die voor het huisdier moet zorgen als dat zelf niet meer kunnen.

Ruim een kwart van de ondervraagden mensen zou daarvoor ook geld ter beschikking willen stellen.

Van der Geld: “In een testament kan iemand worden aangewezen voor de verzorging van het huisdier. Ook kan een geldbedrag worden toegekend. We noemen dit ook wel de huisdierenclausule. Je moet er wel rekening mee houden dat degene die dat geld voor de verzorging krijgt, daar vaak belasting over moet betalen. De verzorging van een paard bijvoorbeeld kan flink in de papieren lopen. Over zo’n bedrag moet erfbelasting worden betaald omdat maar 2.000 euro vrij van erfbelasting is als het niet om familie gaat."

Het samenwerkingsverband van notarissen vindt het belangrijk dat ook aan dieren wordt gedacht bij het regelen van de erfenis. "Een fiscale tegemoetkoming voor een huisdierenclausule in een testament zou helpen", meent Van der Geld. Het erven van geld om een dier te verzorgen zou (voor een deel) belastingvrij moeten worden gemaakt.

Omgangsregeling voor dieren

Huisdieren zijn nogal eens onderdeel van een vechtscheiding. “Als partners samen een hond kopen, hebben ze beiden recht op de hond als ze gaan scheiden. Het is handig daar tevoren bij stil te staan en zo mogelijk afspraken te maken. Maar denk ook aan een huisdier dat door één van beiden is gekocht maar waarmee de ander een band heeft ontwikkeld. Een omgangsregeling zoals we die ook voor kinderen kennen, kan dan uitkomst bieden.”