Vraag en aanbod die niet op elkaar aansluiten op de Nederlandse arbeidsmarkt zorgen voor werkloosheid. Maar met de vaak geclaimde "mismatch" valt het wel mee, zeggen analisten van de Rabobank.

Van de 34 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), sluiten de vaardigheden van Nederlandse werknemers juist het best aan op hun baan.

De bank vindt geen bewijs voor een toenemende kloof tussen vraag en aanbod, zowel op macroniveau als tussen sectoren. "Slechts 13 procent van de werkloosheid valt te wijten aan een mismatch, wat historisch gezien laag is", aldus Rabobank.

Pas wanneer het aantal vacatures stijgt terwijl de werkloosheid niet afneemt, is er volgens de bank sprake van een mismatch. In dat geval zijn er wel banen beschikbaar, maar zijn werklozen blijkbaar niet in staat om deze te vervullen.

Werkloos

Deze situatie kan worden veroorzaakt doordat werklozen niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikken, een ‘ruimhartige uitkering’ hebben, of niet in de buurt wonen van het werk. Een mismatch komt bovendien vaker voor als  hypotheken 'onder water staan', zegt Rabobank.

In het eerste kwartaal van 2015 steeg het aantal vacatures in Nederland. Tegelijkertijd daalde de werkloosheid. Daarom zou er geen sprake zijn van een mismatch.

Een onderzoek van loonstrookverwerker ADP wees er recent op dat bedrijven vooral moeite hebben om specifieke posities te vullen.

Ook volgens uitkeringsorganisatie UWV is er sprake van een groeiende mismatch. Door toenemende automatisering en digitalisering verdwijnen in sommige branches veel banen, onder meer in de landbouw, industrie en financiële dienstverlening, concludeerde het UWV eind 2014.