In het afgelopen jaar is het aantal personen met betaald werk gestegen met 109.000. Dat komt vooral doordat er meer vrouwen zijn gaan werken.

Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het afgelopen kwartaal nam het aantal werkenden met 8.000 personen per maand toe. Het aantal werklozen daalde in die tijd met gemiddeld 5.000 per maand. 

Daarmee daalde de werkloosheid in de afgelopen twaalf maanden van 7,4 naar 6,9 procent van de beroepsbevolking, wat neer komt op 611.000 werklozen tussen de 15 en 75 jaar oud. De werkloosheid is in de maand juni onveranderd gebleven vergeleken met de voorgaande maand.

Vrouwen

Vergeleken met een jaar geleden is het aantal werkende vrouwen toegenomen tot ruim 3,8 miljoen, een stijging van 85.000. Zij zijn vooral werkzaam in de pedagogische, bedrijfseconomische en administratieve beroepen.

Het aantal lopende ww-uitkeringen nam in juni voor de vijfde maand op rij af tot 410.000 uitkeringen, blijkt uit gegevens van uitkeringsinstantie UWV. Ten opzichte van juni 2014 zijn er ruim 20.000 minder lopende uitkeringen.

Video: Reactie CBS

Nieuwe uitkeringen

Ook het aantal nieuwe WW-uitkeringen is gezakt. In het eerste helft van dit jaar verstrekte het UWV er 289.000, dit zijn er bijna 15.000 minder dan in de eerste helft van 2014. Sectoren waarin veel mannen werken lieten de sterkste afname zien van het aantal nieuwe WW-uitkeringen.