Steeds minder zzp'ers hebben een volledige werkweek van 40 uur, ondanks dat een ruime meerderheid dit wel graag zou willen.

Dit blijkt uit de tweede editie van ZP Facts, de kwartaalmonitor voor ZP'ers in de zakelijke dienstverlening.

Er is een daling te zien van het gemiddeld aantal uren per week dat opdrachtgevers zzp'ers, ook wel zelfstandige zonder personeel geheten, inhuren voor een opdracht.

Bijna 3 op de 4 zzp’ers wil het liefst een volle werkweek van 40 uur maken. Slechts 8 procent zoekt bewust een parttime (minder dan 32 uur) opdracht.

Uit het onderzoek blijkt dat de jonge professionals in de leeftijdscategorie 34 jaar of jonger en de oudste professionals (55 jaar of ouder) de minste contracturen hebben, respectievelijk 31,7 en 30,7 uur per week.

Professionals tussen de 35 en 44 jaar en in de leeftijdscategorie 45 tot 54 jaar werken de meeste uren per week, respectievelijk 33,6 uur en 32,8 uur.