De totale schuldenlast van Nederlandse huishoudens bedroeg eind maart 2015 ruim 742 miljard euro, 2 miljard euro meer dan een kwartaal eerder. 

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Het is het tweede kwartaal op rij dat de schulden toenemen nadat de schuldenlast van eind september 2012 tot medio 2014 nog afnam.

De toename van de schulden hangt samen met de aantrekkende woningmarkt. Meer mensen kopen huizen en daarmee nemen de schulden ook toe. De woninghypotheekschuld vormt met 651 miljard euro verreweg het grootste deel van de schulden van huishoudens.

Verder zorgt de vermindering van de schenkingsvrijstelling ervoor dat er minder schulden worden afgelost.  Van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 mochten mensen belastingvrij 100.000 euro schenken als dit geld werd gebruikt om af te lossen, een nieuwe woning aan te schaffen of de woning te verbouwen.

Met ingang van 1 januari 2015 geldt weer de reguliere schenkingsvrijstelling van 52.000 euro voor de eigen woning. Ook staat de rente nog altijd laag in historisch perspectief, waardoor lenen aantrekkelijk is.

Huishoudens hadden minder consumptief krediet geleend, maar overige leningen stegen wel. Volgens het CBS is dit patroon al tien jaar te zien. De toename van de overige leningen hangt onder meer samen met de stijging van studieschulden.