Het ziekteverzuimpercentage in Nederland is in het eerste kwartaal van 2015 uitgekomen op 4,4 procent. Een jaar eerder was dit nog 4 procent.

Dat blijkt dinsdag uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd heeft.

"De stijging in het eerste kwartaal houdt bijna een-op-een verband met de griepgolf", zegt Dick ter Steege van het statistiekbureau in een toelichting. "Dat zie je vooral terug als je het cijfer vergelijkt met dat van een jaar eerder, toen er geen griepepidemie was."

Het percentage houdt in dat van iedere duizend werknemers in Nederland er in het eerste kwartaal 44 thuis zaten vanwege ziekte.

Grotere bedrijven

De stijging van het ziekteverzuim is vooral toe te schrijven aan grotere bedrijven, met honderd of meer werknemers. Hier nam het verzuim toe van 4,8 procent in het eerste kwartaal van 2014 naar 5,3 procent dit jaar.

Bij bedrijven met een tot tien werknemers bleef het verzuim stabiel op 1,7 procent, bij ondernemingen met tien tot honderd werknemers steeg het van 3,4 naar 3,7 procent.

"Ook dit heeft deels met de griep te maken; binnen grote bedrijven steken grieppatiënten natuurlijk veel meer mensen aan. Daarnaast is er bij grotere bedrijven minder sociale controle, werknemers kunnen zich makkelijker terugtrekken", licht Ter Steege toe.

Openbaar bestuur

Het ziekteverzuim is met 5,8 procent het hoogst in de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten, op de voet gevolgd door de branches onderwijs en gezondheidszorg met beide 5,6 procent.

In de horeca is het verzuim met 2,1 procent het laagst."In die sector werken veel jonge mensen, die zijn minder vaak ziek. Bovendien werken in de horeca veel oproepkrachten, dus als er iemand ziek is wordt die gewoon vervangen", aldus Ter Steege.

Over heel 2014 kwam het ziekteverzuim in Nederland nog uit op 3,8 procent, het laagste percentage sinds 1996.