Werkenden die financieel kwetsbaar zijn, hebben vaak een kleine baan. Dit geldt meer voor vrouwen dan voor mannen.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Ruim een op de tien werkende mannen tussen de twintig en 65 jaar was in 2013 niet economisch zelfstandig. Onder werkende vrouwen gaat het om een percentage van 27 procent. Dit betekent dat zij met hun salaris onder het bijstandsniveau uitkomen.

Er zijn relatief meer vrouwen financieel kwetsbaar, doordat zij vaker een deeltijdbaan hebben. Bijna 80 procent van de financieel kwetsbare vrouwen werkt maximaal twintig uur per week. Een krappe meerderheid werkt tot twaalf uur. Voor een deel gaat het om jonge vrouwen die nog studeren. 

Zelfstandige ondernemers

Financieel kwetsbare mannen hebben relatief minder vaak een korte werkweek. Maar onder deze groep valt wel een relatief groot aantal mannen dat juist voltijds werkt. Dan gaat het om minimaal 35 uur per week. In de meeste gevallen zijn dit zelfstandige ondernemers die weinig inkomen genereren of zelfs verlies draaien.

Voor financieel kwetsbaren geldt dat zij bijna twee keer zo vaak zelfstandig ondernemer zijn als gemiddeld. Ook zijn zij bovengemiddeld vaak tijdelijk werk of zijn ze uitzend-, oproep- of invalkracht. 

Flexwerkers

Financieel kwetsbare mannen zijn bijna drie keer zo vaak als gemiddeld een flexwerker. Onder de economisch onzelfstandige vrouwen zijn twee keer zoveel flexwerkers als gemiddeld.

Flexwerkers verdienen beduidend minder dan werkenden met een vast dienstverband. Daardoor komen zij met hun loon relatief vaak niet boven het bijstandsniveau uit.

Verschil

Vrouwen moeten meer uren werken om economisch zelfstandig te zijn dan mannen, omdat zij gemiddeld per uur minder verdienen. Vrouwen moeten 27 uur werken om economisch zelfstandig te kunnen zijn. Voor mannen gaat het om 25 uur.

Onder zelfstandigen is het verschil groter. Mannelijke ondernemers zijn met een werkweek van dertien uur zelfstandig. Vrouwelijke ondernemers zijn dat pas met 27 uur.

Dit verschil zit vooral in het beroepsniveau en het daarbij passende lonen. Mannen geven relatief vaker leiding aan een klein bedrijf of zijn groothandelaar of makelaar. Vrouwen zijn vaker kapster, schoonheidsspecialiste of gastouders. In deze branches liggen de lonen lager.

Meer werken

Ruim een kwart van de economisch onzelfstandige werknemers met een kleine baan wil meer werken. Zonder de mensen die nog onderwijs volgen, geldt dit voor bijna de helft van de mannen en een derde van de vrouwen.

Een kwart van de vrouwen wil niet meer uren werken vanwege zorgtaken. Ook hechten ze minder waarde aan economische zelfstandigheid dan mannen. Dat geldt vaker als zij een partner hebben. Voor mannen zijn ziekte, arbeidsongeschiktheid of het pensioen redenen om niet meer uren te maken.