Een hechte vriendschap met één persoon kan tieners door lastige situaties lozen. Beste vriendinnen zijn wel meer geneigd risicovol gedrag te adviseren.

Dat blijkt uit psychologisch onderzoek aan de Britse universiteit van Sussex onder 409 tieners van 11 tot 19 jaar oud. 

Het onderzoek werd uitgevoerd onder tieners uit gezinnen met lage inkomens. De jongeren kampten met problemen bij hun studie, werk of gezondheid.

Zowel bij jongens als bij meisjes bewezen de hechte vriendschappen voor effectieve manieren te zorgen om om te gaan met lastige situaties. Bij eerder onderzoek is gekeken naar het effect van vriendengroepen op jongeren, maar daar was dit niet het geval. Een hechte vriendschap levert volgens de wetenschappers meer zelfvertrouwen op dan vriendengroepen.

Wel vonden de wetenschappers een significant verschil tussen jongens en meisjes. Meisjes blijken op een meer risicovolle en minder effectieve manier met tegenslag van vrienden om te gaan dan jongens.