Het aantal klachten van werknemers over onderbetaling is in de afgelopen jaren fors gestegen.

Dat blijkt vrijdag uit gegevens van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid die LocalFocus via een WOB-procedure heeft opgevraagd.

In 2010 kwamen er nog 370 klachten binnen van werknemers die stelden dat hun werkgever niet het wettelijk minimumloon heeft uitbetaald. In 2014 ging het al om ruim veertienhonderd klachten. In totaal zijn er tussen 2010 en 2014 zo'n 4.500 klachten ingediend.

Er zijn relatief veel meldingen binnen gekomen over werkgevers in agrarische gebieden. De Zuid-Hollandse gemeente Midden-Delfland staat boven aan de lijst met 31,4 meldingen per tienduizend inwoners die onder de beroepsbevolking vallen.

Klachten onderbetaalde werknemers

Westland

De gemeente Westland (19,4 meldingen) met veel glastuinbouwbedrijven en Zundert (21,6 meldingen) in Brabant komen eveneens in de top tien voor. Zundert staat bekend om de boomteelt.

Ook in gemeenten in Noord-Limburg en Oost-Brabant zijn relatief veel meldingen gedaan. In deze regio zitten veel champignonkwekerijen. Deze sector wordt extra scherp gecontroleerd op uitbuiting.

Controle

Werkgevers in de land- en tuinbouwsector wordt al enkele jaren extra in de gaten gehouden door Inspectie SZW. De sector wordt intensief gecontroleerd op naleving van het uitbetalen van het minimumloon.

Niet-Europese, Bulgaarse en Roemeense werknemers hebben recht op dezelfde loonafspraken als Nederlandse werknemers.

De mensen konden met hun opmerkingen terecht bij een speciaal meldpunt van het ministerie.