20 procent van de zzp'ers verleent mantelzorg. Vrouwelijke zelfstandigen doen dit meer dan mannen.

Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat zich baseert op het zogenoemde zzp-panel, dat in 2009 is opgezet in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gemiddeld besteden zzp'ers ongeveer zeven uur per week aan mantelzorg. Zzp'ers tussen de 51 en 60 jaar oud zijn het vaakst betrokken bij mantelzorg, namelijk in iets meer dan een kwart van de gevallen.

Daarnaast zorgen ruim zes op de tien zzp’ers voor kinderen. Voor 40 procent van de vrouwelijke zelfstandigen is de combinatie werk en zorg voor kinderen de voornaamste reden van hun zzp-schap. Dat geldt voor 10 procent van de mannen.

Bijna twee op de drie zzp'ers vinden dat de zorg voor kinderen of mantelzorg makkelijker te combineren zijn met een eigen onderneming dan met werk in loondienst.

Toch ervaart iets meer dan de helft van de zelfstandigen die mantelzorg verlenen tijdgebrek. Zzp'ers zouden om dit op te lossen graag financiële compensatie ontvangen voor hun zorgtaken.