Jongeren op het vmbo lijken minder te profiteren van de voordelen die digitale media kunnen bieden voor hun schoolwerk dan bijvoorbeeld vwo'ers.

Er zijn grote verschillen in mediagebruik voor schoolwerk, vrije tijdsbesteding en persoonlijke verdieping. Dat blijkt uit de monitor Jeugd en Media 2015 die dinsdag is gepubliceerd door Mediawijzer.net en Kennisnet.

WhatsApp, Instagram en Facebook zijn voor jongeren op alle onderwijsniveaus van groot belang. Het zijn echt levensaders voor ze.

"Belangrijk is wel dat we gelijke digitale kansen voor iedereen bevorderen. Niemand heeft baat bij een groeiende ongelijkheid in digitale vaardigheden'', aldus onderzoeker Remco Pijpers van Kennisnet.

Havisten en vwo'ers zijn actiever met media en gaan er 'slimmer' mee om dan bijvoorbeeld vmbo'ers of mbo-leerlingen. Ze werken meer samen met anderen en wisselen vaker kennis en informatie uit via sociale media.

Jongeren op lagere onderwijsniveaus gebruiken de digitale media niet alleen minder voor hun schoolwerk, ze nemen er ook meer risico's mee. Zo hebben ze minder moeite met mediagebruik in het verkeer, het volume van oortjes of hun lichaamshouding tijdens langdurig computergebruik.

Veel smartphones

Uit het onderzoek komen nog een paar opvallende dingen naar voren: van de jongeren tussen dertien en achttien jaar heeft 99 procent tegenwoordig een mobieltje, meestal een smartphone.

78 procent van de tien tot twaalfjarigen heeft er eentje. Hooguit een op de drie ouders maakt met hun kind of kinderen duidelijke afspraken over hun mediagebruik.