Uitkeringsinstantie UWV en gemeenten moeten meer moeten doen om jongeren aan een baan te helpen. Slechts een kwart van de jongeren van 18 tot 27 jaar in de bijstand vindt binnen een jaar een baan.

Bij jongeren met een WW-uitkering is dit twee derde. Meer actie door deze instellingen is vereist. Dit staat in een maandag gepubliceerd rapport van de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie.

De dienst concludeert dat de huidige manier waarop gemeenten en het UWV jongeren met een uitkering aan het werk of terug naar school helpen, lang niet altijd voldoet aan de eisen die de wetgever daaraan stelt. ''Dit vormt een risico voor het vergroten van de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt'', aldus de Inspectie.

Zo controleren UWV en gemeenten onvoldoende hoe jongeren zoeken naar een baan. Als er wordt gecontroleerd dan is dit op het aantal sollicitatieactiviteiten. De inhoud en de breedte van de sollicitaties worden heel beperkt getoetst, luidt de kritiek.

Ook bij het opstellen en uitvoeren van het wettelijk verplichte plan van aanpak, doen gemeenten te weinig. In dit plan moeten gemeenten samen met de jongeren afspraken maken over de re-integratie naar werk of opleiding. ''De bij het onderzoek betrokken jongeren geven aan amper op de hoogte te zijn van deze afspraken.''

Extra geld

Het ministerie van Sociale Zaken stelt de komende twee jaar  7 miljoen euro per jaar beschikbaar om jongeren met een uitkering actief aan werk te helpen, zo laat een woordvoerder weten. Gemeenten zullen zich daar samen met UWV voor gaan inzetten. 

Ook uit eerdere onderzoeken blijkt dat jongeren vooral gebaat zijn bij actieve bemiddeling naar werkgevers. De plannen moeten in september duidelijk zijn.