In Europese landen waar grote genoderongelijkheid is, zijn vrouwen vaker depressief dan mannen. Dit verschil wordt groter naar mate de leeftijd stijgt.

In landen met veel gendergelijkheid komen minder depressies voor. Dat blijkt uit onderzoek waarover de Belgische krant De Standaard maandag bericht.

"In landen met een grotere maten van gendergelijkheid, komt depressie sowieso minder voor", zegt de socioloog Piet Bracke van de Universiteit van Gent.

Bracke bestudeerde het fenomeen op basis van gegevens uit de European Social Survey, die 50.000 inwoners uit 25 tot dertig Europese landen hebben ingevuld. 

"Al tweemaal is er gepolst naar de mate waarin mensen in al die landen depressief zijn", zegt Bracke. "De Oost-Europese landen scoren hierin vrij slecht. Het zijn niet toevallig landen waar de positie van vrouwen een terugval heeft gekend in de jaren negentig, na de val van het communisme."