Het kabinet gaat de fiscale stimulering van hybride plug-in-auto's die vaak grotendeels op benzine rijden afbouwen.

Dat staat in een plan van staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) voor een nieuw systeem van autobelastingen.

Volledig elektrische auto's worden daarmee fiscaal gezien aantrekkelijker. De bijtelling voor volledig elektrische auto's blijft 4 procent. Ook blijven deze auto's vrijgesteld van motorrijbelasting en aanschafbelasting.

Alle andere leaseauto's krijgen een bijtelling van 22 procent. Het hoogste tarief zakt daarmee van 25 naar 22 procent en het aantal categorieën gaat van vier naar twee.

Daarnaast zal de motorrijtuigenbelasting gemiddeld met 2 procent zakken. Kleine en middelgrote zuinige personenauto's worden minder zwaar belast. De belasting op oude diesels die zonder fabrieksroetfilter rijden, gaat juist omhoog. Daarnaast wordt de aanschafbelasting (bpm) tot 2020 geleidelijk verlaagd met gemiddeld 12 procent. 

Hoofdlijn

Hoofdlijn van zijn plannen is dat de autobelastingen eenvoudiger worden en beter voor het milieu. ''Veel meer gaan we nu inzetten op waar de winst zit voor het milieu bij volledig elektrisch rijden.

Hybrides rijden maar weinig op elektriciteit. Het zijn eigenlijk gewoon benzineauto's, en vaak ook niet eens zulke kleine.'' Wiebes verwacht dat door zijn besluiten niet alleen het aantal volledig elektrische auto's op de weg zal toenemen, maar vooral ook het totaal aantal elektrisch gereden kilometers.

De automobilist die een oude diesel rijden, wordt de dupe van Wiebes' steun voor de elektrische auto. Oudere diesels (vooral van voor 2005) die niet al in de fabriek een roetfilter meekregen, stoten dertig tot honderd keer zoveel fijnstof uit als nieuwe diesels.

Roetfilter

''Dieselauto's zonder roetfilter zijn daarmee onevenredig bedreigend voor de luchtkwaliteit in de steden'', aldus Wiebes.

Fiscale maatregelen hebben er de afgelopen jaren toe geleid dat nieuw verkochte auto's zuiniger en schoner zijn dan in onze buurlanden, maar de hoge bpm heeft de Nederlandse automobilist wel ontmoedigd een nieuwe auto te kopen.

Daardoor is ons wagenpark gemiddeld 1,5 tot 2,5 jaar ouder dan in België en Duitsland. Het heeft er ook toe geleid dat het aantal geïmporteerde auto's flink is gestegen, naar 150.000 per jaar, terwijl er maar 400.000 auto's nieuw worden gekocht in eigen land.