Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens neemt naar verwachting sterk toe dit jaar. De Nederlandsche Bank (DNB) spreekt van de grootste stijging in veertien jaar.

Dat blijkt maandag uit de halfjaarlijkse raming van de centrale bank.

De voor inflatie gecorrigeerde inkomsten van huishoudens na aftrek van belastingen en premies vormen samen het reëel beschikbaar inkomen. Onder meer loon, winst, sociale uitkeringen, pensioen, rente en dividend tellen mee voor dit inkomen.

Volgens DNB groeit dat inkomen dit jaar met 3,2 procent. Voor 2016 en 2017 verwacht de centrale bank jaarlijkse stijgingen van 1,7 procent.

Beschikbaar inkomen

Bron: DNB© NU.nl/Jerry Vermanen

Dit wijkt sterk af van de afgelopen vijf jaar. In die periode nam het reëel beschikbaar inkomen gemiddeld nog met 0,8 procent per jaar af.

Toename

De centrale bank verwacht een grote toename, omdat de werkgelegenheid groeit en de inflatie laag blijft. Daar komt bij dat er door gewijzigde regels minder pensioenpremies afgedragen worden.

Volgens de centrale bank passen huishoudens hun uitgaven geleidelijk aan hun besteedbaar inkomen aan. De sterke inkomensgroei van dit jaar zal daarom niet direct leiden tot een even grote groei in consumptie. De consumptie zal vanwege de inkomensgroei daarom niet alleen dit jaar toenemen, maar ook nog in 2016 en 2017.

FNV

FNV-voorzitter Ton Heerts vindt dat het hoog tijd wordt dat het aantrekkende economische herstel zich vertaalt in meer loon voor werkenden. ''In de bedrijven gaat het een stuk beter en ook het overheidsbudget verbetert aanzienlijk'', zei Heerts.

''Dat betekent ruimte voor investeren in mensen en loon, en voor inkomensverbetering van gepensioneerden. Zo kan iedereen weer wat meer uitgeven, en dat geeft een extra impuls aan de economische groei.''