Jonge werkgevers en werknemers vinden dat het minimumjeugdloon moet worden afgeschaft.

Werkgeversorganisatie AWVN Young HR en vakbonden CNV Jongeren, FNV Jong en en VCP Professionals hebben een zogenoemd jongerenakkoord gesloten over hoe cao's er in de toekomst uit zouden moeten zien.

Daarin stellen ze dat zowel jong als oud evenveel vrije dagen moeten hebben en dat salaris onafhankelijk moet zijn van leeftijd.

De jonge werkgevers en werknemers pleiten verder voor het invoeren van meebewegende lonen. Werknemers kunnen dan in goede tijden meeprofiteren, en in slechte tijden leveren ze iets extra's in zodat het bedrijf kan overleven.

De hoogte van het loon kan ook worden gekoppeld aan of een werknemer goed of slecht functioneert, opperen de jongeren. Dat oordeel moet dan wel gebaseerd zijn op een objectief, meetbaar en transparant beoordelingssysteem.

Met het akkoord willen de jongeren hun visie geven op hoe volgens hen ingespeeld moet worden op de veranderende arbeidsmarkt. Deze week was er in de Tweede Kamer ook een hoorzitting over de toekomst van de cao. De jongeren waren daarvoor niet uitgenodigd.