Bijna een kwart van de werknemers (23 procent) heeft onvoldoende nieuwe kennis of vaardigheden om het werk goed te kunnen uitvoeren.

Dit blijkt dinsdag uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO.

Deze zogenoemde kwalificatieveroudering komt relatief veel voor in de sector informatie en communicatie en in de bouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om technologische en organisatorische kennis en vaardigheden.

Veroudering van kennis en vaardigheden komt iets vaker voor bij hoog- dan bij laagopgeleiden.

Gemeten naar leeftijd zijn de verschillen groter. De jongste en oudste werknemers zeggen het minst vaak dat ze nieuwe kennis of vaardigheden missen.

Bij jongeren speelt mee dat een groot deel een bijbaan of startersbaan heeft onder het opleidingsniveau. Werknemers van 65 jaar en ouder zijn relatief vaak laagopgeleid. Bovendien werken zij vaker in flexibele dienstverbanden in de sector transport en logistiek, bijvoorbeeld als taxichauffeur, koerier of dagbladbezorger.

Werknemers die zeggen kennis en vaardigheden te missen, verzuimen aanzienlijk meer dan collega's die dit wel op orde hebben. Bovendien hebben zij relatief vaak burn-outklachten en zijn ze minder tevreden over hun werk.