Steeds minder Nederlanders zijn godsdienstig. De helft noemt zich nog religieus, de andere helft gelooft niet meer of heeft nooit geloofd. Alleen onder niet-westerse allochtonen en ouderen speelt het geloof een grote rol.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag naar buiten heeft gebracht.

Bijna een kwart van de Nederlanders is katholiek, een op de zes is protestants. Bijna 5 procent van de Nederlanders is moslim. De overige 5,7 procent zijn joods, hindoeïstisch, boeddhistisch of iets anders.

Van de 75-plussers is driekwart gelovig. Twee op de drie mensen tussen 65 en 75 jaar geloven. Van de jonge volwassenen is dat 40 procent.

Vier of de vijf niet-westerse allochtonen in Nederland geloven. Bij autochtonen en westerse allochtonen is dat minder dan de helft, aldus de onderzoekers.

Een op de zes mensen gaat minstens een keer in de maand naar een dienst in een kerk, moskee, synagoge of tempel. Gereformeerden zijn de trouwste kerkgangers. Meer dan de helft van hen gaat minstens één keer in de week naar een dienst.

Ongeveer een kwart van de moslims gaat elke week naar de moskee. Nederlands-hervormden, katholieken, boeddhisten en hindoes gaan zelden of nooit.

Aan het onderzoek hebben tussen 2010 en 2014 ongeveer 460.000 volwassen Nederlanders meegedaan.

Gelovigen