Ruim de helft van de werknemers wil dit jaar nog een andere baan.

Dat blijkt uit de Wage Index, het jaarlijkse onderzoek van Stichting Loonwijzer en vacaturesite Monsterboard.

Van de 260.000 respondenten zegt 52,7 procent dit jaar van baan te willen wisselen. In de IT- en telecomsector is het aantal werknemers dat ander werk wil het hardst gestegen. Het percentage kwam vorig jaar uit op 56 procent. Dat is een stijging van 17 procentpunt ten opzichte van 2013.

"De Wage Index wees eerder al uit dat werknemers in de IT en telecom minder zijn gaan verdienen", zegt directeur Paulien Osse van Loonwijzer. "Het is dan ook niet gek dat werknemers in die sector sneller op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging."

Zoektocht nieuwe baan

Horeca

In de sector horeca en toerisme is het percentage dat wil overstappen het hoogst met 68 procent. In de horeca zijn werknemers dan ook het minst tevreden over hun baan. Maar iets meer dan de helft is content met zijn huidige baan.

Van de werknemers in de sector transport en logistiek wil 57 procent dit jaar een nieuwe baan zoeken. Mensen in de gezondheidszorg werken, volgen met 55 procent.

Werknemers actief in de agrarische sector hebben het minst behoefte aan een overstap. Twee op de vijf wil dit jaar elders werken. Dat is een daling van 10 procentpunt ten opzichte van 2013.

Tevreden

Over de hele linie waren medewerkers vorig jaar positiever dan in 2013. Het percentage ondervraagden dat tevreden is over de eigen baan groeide van 60 procent naar 63 procent in 2014.

In vrijwel alle sectoren is de baantevredenheid in 2014 licht toegenomen. Alleen in de gezondheidszorg is het percentage stabiel gebleven. 

Werknemers in de agrarische sector zijn relatief het meest tevreden (71 procent). Dat hangt samen met een toenemende baanzekerheid en tevredenheid over de werkomgeving.

Deze sector wordt gevolgd door de juridische, marketing- en communicatiesector (70 procent). Ook in de sector bouw en techniek is de tevredenheid gegroeid. Het percentage steeg van 59 procent naar 66 procent. In de horeca en toerisme is de tevredenheid relatief het kleinst. Slechts 55 procent in die sector is tevreden.

Ontslag

Daarnaast verwachten minder mensen ontslagen te worden. In 2013 ging 17 procent daar nog van uit, vorig jaar kwam het percentage uit op 14 procent.

Slechts 3 procent van werknemers in de agrarische sector verwacht de eigen baan kwijt te raken. In de gezondheidszorg denkt 28 procent ontslagen te worden.