AMSTERDAM – Werkgevers hebben geen recht om het medisch dossier van een zieke werknemer in te zien. Zij kunnen wel de rechter vragen om een onafhankelijke arts naar het dossier te laten kijken.

Dat schrijft Medisch Contact naar aanleiding van een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het Franse bedrijf Eternit had de zaak aangespannen tegen de Franse staat. Eternit beklaagde zich erover dat het geen inzage had gekregen in het dossier van een werknemer met longkanker.

Daardoor kon het bedrijf zich niet verweren tegen de verklaring van een overheidsdienst dat de werknemer arbeidsongeschikt was geworden als gevolg van een beroepsziekte.

Privacy

Het Europees Hof vindt de privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim zo belangrijk dat het recht van de werkgever op een eerlijk proces aan banden mag worden gelegd.

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt verklaard, heeft dit vaak financiële gevolgen voor de werkgever. Werkgevers willen dan ook graag de mogelijkheid een medisch dossier in te zien om dergelijke beslissingen te kunnen aanvechten. Artsen vinden echter dat hierdoor het medisch beroepsgeheim wordt geschonden.