AMSTERDAM - Managers die meer dan tien jaar ervaring hebben zijn onafhankelijker, beslissen vaker zonder goedkeuring vooraf en nemen het meer op voor hun medewerkers dan nieuwe leidinggevenden.

Dat blijkt uit een eerste onderzoek van adviesbureau GITP naar risicoprofielen. De 11 omschreven risicoprofielen voorspellen de ‘dark sides’ van leidinggevenden in het middenmanagement op het moment dat ze onder druk komen te staan.

Uit recent Amerikaans onderzoek bleek dat de helft van de managers uiteindelijk een keer de fout in gaat. Daaronder valt bijvoorbeeld pestgedrag en intimidatie op de werkvloer.

Daarom vinden de onderzoekers van het adviesbureau dat het risicoprofiel van de ‘schaduwkanten’ meegenomen zou moeten worden in assessments. “Alleen de positieve kanten van persoonlijkheid in beeld brengen, zoals over het algemeen gebruikelijk is in de assessmentpraktijk, is niet genoeg”, aldus de onderzoekers.

Grootheidswaanzin

Door die kennis zou een bedrijf beter kunnen anticiperen op de gevaarlijke eigenschappen die naar boven komen als managers onder druk staan, zoals grootheidswaanzin.

Om zich daar tegen te wapenen zou een organisatie een ‘deskundige en krachtige raad van toezicht of commissarissen die de CEO durft tegen te spreken’ moeten installeren.