AMSTERDAM - Werknemers mogen na hun ouderschapsverlof tijdelijk hun werktijden aanpassen. 

Dit komt doordat de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de voorgestelde wijzigingen in de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Arbeidstijdenwet (ATW).

De wijziging wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie is de gewijzigde wet van kracht. Door de wijziging is de Nederlandse wetgeving nu in lijn met de Europese regelgeving voor ouderschapsverlof. Werknemers kunnen hun arbeidstijden voortaan voor een bepaalde periode aanpassen als zij dit verzoek drie maanden voor de afloop van het ouderschapsverlof schriftelijk indienen.

Doordat de Europese regelgeving nu officieel in de Nederlandse wet is vastgelegd mogen werkgevers hun medewerkers niet benadelen wanneer zij gebruikmaken van het recht op ouderschapsverlof.

Combineren zorg en arbeid

De aanpassing in de WAZO en ATW staat los van het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Dit wetsvoorstel ligt nog bij de Tweede Kamer. Als ook hiermee akkoord wordt gegaan kunnen ouders zelf bepalen hoe zij verlof willen opnemen. Ook hoeft een werknemer niet meer minimaal één jaar in dienst te zijn om ouderschapsverlof op te kunnen nemen en worden de regels voor opname van langdurend zorgverlof verruimd.