AMSTERDAM - Verzuimreductie, het grootste commerciële verzuimbedrijf van Nederland, schendt de privacy van zieke werknemers. Het bedrijf noteert antwoorden van medische vragen, die vervolgens worden gedeeld met werkgevers.

Dat is volgens de wet verboden. Zo praten zieke werknemers over ernstige gevallen zoals seksuele misbruik of zware kankeroperaties, is vrijdagavond te zien in Zembla.

Callcentermedewerkers stellen medische vragen aan zieke werknemers, die zich via Verzuimreductie ziekmelden. De antwoorden komen in dossiers en die worden gedeeld met werkgevers. Dat mogen alleen bedrijfsartsen doen, maar ook die mogen niet zomaar het dossier delen.

Het College Bescherming Persoonsgegevens gaat een onderzoek instellen naar deze werkwijze. Ook stelt de directie van Verzuimreductie in een reactie dat ze "de zaak uit gaan zoeken en navraag gaan doen binnen de organisatie."

 Volgens een woordvoerder vanhet bedrijf is het beeld dat Zembla geeft ongenuanceerd en eenduidig. ''We geven alleen informatie aan werkgevers als daar eerst toestemming voor is gevraagd. Bovendien hebben wij niet zomaar telefonisten in dienst, maar hbo-geschoolde 'case-managers'. We behandelen 70.000 gevallen per jaar en in 3 jaar tijd is er eenmaal een sanctie opgelegd omdat er iets fout ging.''

Het verzuimbedrijf van Nederland heeft grote klanten zoals V&D, de Bijenkorf en Kruidvat.

Zorgen

Bedrijfsartsen en arborecht-deskundigen maken zich ernstige zorgen van de ‘wildgroei’ van commerciële verzuimbedrijven, waar managers zonder medische achtergrond bepalen of zieke werknemers terug de werkvloer op kunnen. Steeds meer bedrijven schakelen een 'verzuimbedrijf' in, die op hun beurt beloven dat ze het verzuim fors terugdringen.

Callcentermedewerkers stellen medische vragen, maar hebben geen medische opleiding. Deskundigen zijn bang dat de afstand tussen de bedrijfsarts en werknemers groter wordt.

Meldpunt

FNV Bondgenoten heeft naar aanleiding van de uitzending een meldpunt geopend voor werknemers die slachtoffer zijn geworden van Verzuimreductie. Bij de vakbond komen al langere tijd klachten binnen over het bedrijf.

"Werknemers klagen over intimidatie, het verstrekken van verkeerde informatie en het niet accepteren van de ziekmelding", zegt bestuurder Gea Lotterman in een reactie. "Juist bij zoiets persoonlijks als ziekte hoort wederzijds vertrouwen en respect." Bondgenoten wil met het meldpunt een beter beeld krijgen van het aantal en het soort klachten.