AMSTERDAM – Vrouwen die pas moeder zijn geworden, zouden graag een keer uitslapen. Slechts 13 procent van de nieuwe moeders vindt dat ze ’s nachts genoeg slaapt. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek.

Meer dan de helft van de moeders vindt dat ze te weinig slaap en wil dat graag veranderen, zo blijkt uit een onderzoek door de website JongeGezinnen.nl onder 1.213 moeders.

Voor de geboorte van haar kinderen sliep 83 procent van de moeders minstens 7 uur. Sinds de komst van de baby slaapt slechts 3 procent nog meer dan 8 uur.

De helft slaapt 6 uur of meer, een kwart slaapt tussen de 5 en 6 uur en 11 procent van de vrouwen moet het doen met maar 4 tot 5 uur slaap per nacht.

Eerlijk

Ruim 33 procent van de moeders stapt ’s nachts uit bed om voor haar kind te zorgen. Een kwart heeft de nachtdienst eerlijk verdeeld en gaat er om en om uit met de vader. Bijna 10 procent verdeelt het op basis van degene die ’s morgens langer kan blijven liggen en in slechts 2 procent van de gevallen is de partner degene die er altijd ’s nachts uit gaat.

De meeste moeders staan tussen zes en zeven uur ’s ochtends op en 30 procent komt een uur later uit bed. De meesten gaan ’s avonds tussen tien en elf uur naar bed en daarvan houdt slechts 3 procent het vol tot na middernacht.

Kort lontje

Een kwart van de ondervraagden heeft op het werk te maken met concentratieproblemen wegens slaapgebrek. Privé ondervinden nog meer moeders last: 30 procent kan zich moeilijker concentreren. Moeders geven aan minder energie te hebben, humeuriger te worden en een kort lontje te hebben.

Meer dan de helft van de moeders geeft aan dat ze tijd nemen om bij te tanken. Ze doen een dutje als hun kind slaapt of gaan naar bed terwijl hun partner of een oppas voor de baby zorgt. Toch is slaapgebrek voor de meeste moeders geen reden om zich ziek te melden op het werk, minder dan 10 procent doet dit wel eens.