AMSTERDAM – Nederland staat wereldwijd op de vijfde plaats wat betreft het aandeel intrapreneurs, oftewel ondernemende werknemers.

Dat meldt onderzoeksbureau Panteia/EIM op basis van het jaarrapport 2011 van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM). De eerste vier plaatsen worden bezet door Zweden, Denemarken, België en Finland.

Intrapreneurs zijn werknemers die bijvoorbeeld nieuwe producten of diensten ontwikkelen voor het bedrijf waar zij in dienst zijn of nieuwe vestigingen en afdelingen opzetten. Ze zijn de laatste drie jaar actief betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten en hebben daar ook deels een leidende rol in gehad.

Intrapreneurs blijken vooral voor te komen in de economisch meest ontwikkelde landen. Het aandeel intrapreneurs onder de bevolking van 18 tot 65 jaar bedraagt in Nederland 5,6 procent, zo laat onderzoeker Sander Wennekers weten. Het gemiddelde in hoogontwikkelde economieën komt uit op 4,6 procent.

Marktkansen

De in het kader van het onderzoek geïnterviewde intrapreneurs vertonen veel overeenkomsten met zelfstandige ondernemers. Zo hebben ze een vergelijkbare houding ten opzichte van het ondernemerschap als zelfstandige ondernemers en zien ze even vaak marktkansen.

Bovendien zijn ze veel vaker dan andere werknemers van plan binnen drie jaar een eigen bedrijf op te richten.

Intrapreneurs komen het meest voor in de leeftijdsgroep van 35 tot 44 jaar en zijn doorgaans hoog opgeleid, aldus Wennekers.