AMSTERDAM – De vakcentrale FNV voorziet een enorme economische vastloper als ongezonde werknemers kunnen worden ontslagen.

Dat idee van vervoersmaatschappij Connexxion zal volgens bestuurder Leo Hartveld van FNV leiden tot willekeur en arbeidsonrust.

Hartveld: ''Wat wil Connexxion dan? Alle rokers de laan uitsturen? Ik ben een fervent niet-roker en iedereen zal het met me eens zijn dat roken ongezond is. Maar het voert toch echt te ver om als bedrijf meteen afscheid te nemen van alle rokende werknemers. Dan komt onze economie tot stilstand.’’

Bovendien zegt de vakbondsman dat de vervoersmaatschappij eerst maar eens de hand in eigen boezem moet steken.

Arbeidsomstandigheden

Veel verzuim onder chauffeurs wordt volgens Hartveld veroorzaakt door slechte arbeidsomstandigheden, zoals slechte stoelen in bussen, door verschuivingen in dienstroosters en door het gebrek aan sociale veiligheid.

''Dat lijken me zaken die een grotere prioriteit hebben’’, aldus Hartveld. Hij voorziet grote conflicten met werkgevers als het plan van Connexxion wordt doorgezet.

Genuanceerde discussie

Connexxion zegt ‘een genuanceerde discussie’ te willen voeren over een verruimd ontslagrecht. ''We hebben gezocht naar mogelijkheden om de levensstijl van ons personeel te verbeteren en we hebben gezien dat dat niet in alle gevallen lukt’’, zegt Map Brouwer van de vervoersmaatschappij.

Gezonde werknemers presteren volgens haar beter. ''Daarom moeten we deze discussie durven voeren. Maar we moeten die ook weer niet versimpelen. Het ligt wat ons betreft genuanceerd.’’

Eén van de argumenten is dat werkgevers jaarlijks tien miljard bijdragen aan de zorgkosten en dat die kosten behoorlijk oplopen. Voormalig minister Wouter Bos (nu KPMG) zei vandaag op het congres Gezond Ondernemen dat de kosten van de gezondheidszorg in vijf jaar tijd met 34 procent zijn toegenomen.

Bedrijfsfitness

Die kosten moeten omlaag, daar is iedereen het over eens. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zien echter niets in het plan van Connexxion om de druk op werknemers op te voeren door hen bij een verkeerde levensstijl te ontslaan.

''Wij krijgen ook geen signalen van onze achterban dat werkgevers de wens hebben om afscheid te nemen van werknemers die ongezond leven. Wij zoeken de oplossing meer in de richting van het aanbieden van bedrijfsfitness en bijvoorbeeld medische check-ups’’ zegt woordvoerster Angélique Heijl van beide werkgeversorganisaties. Dat standpunt wordt door zowel werknemers als werkgevers gedragen.

Veertig procent van de midden- en kleinbedrijven zegt in onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in opdracht van zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea, dat zij ruimere mogelijkheden wensen om afscheid te nemen van ongezond levend personeel. Ontslag is daarbij een stok achter de deur.