AMSTERDAM – Zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland als de vakbond FNV zien niets in het idee om werknemers met een ongezonde levensstijl te ontslaan.

Veertig procent van de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) is het daarmee eens, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea. Die resultaten zijn vandaag op het congres Gezond Ondernemen gepresenteerd.

Vervoersmaatschappij Connexxion is één van de bedrijven die zegt de discussie over verruimde ontslagmogelijkheden voor ongezond personeel te willen openen.

Wie niets aan zijn overgewicht, rook- of drankprobleem doet, zou ontslagen moeten kunnen worden, aldus de vervoersmaatschappij.

Connexxion zegt een actief preventiebeleid te voeren, maar desondanks blijft het ziekteverzuim ‘aan de hoge kant’. Zonder duidelijke sanctie zijn werknemers volgens Connexxion onvoldoende bereid om aan die vitaliteitsprogramma’s deel te nemen.

SER

De vervoerder wil desnoods afscheid kunnen nemen van werknemers die onvoldoende acht slaan op hun gezondheid, bijvoorbeeld omdat ze regelmatig ziek zijn door een verkeerde levensstijl. Wanneer zij die levenshouding niet willen verbeteren, zou ontslag moeten kunnen volgen.

Organisaties van werkgevers en werknemers nemen afstand van dit idee van Connexxion. Zij wijzen op hun uitgebrachte advies (‘Gezond gewicht’) aan de Sociaal Economische Raad (SER), waarin zowel aan werkgevers als aan werknemers wordt opgedragen werk te maken van een gezondere manier van leven.

In dat advies uit 2009 wordt aangedrongen op meer bedrijfsfitnessprogramma’s en gezondere voeding in de bedrijfskantines.