DEN HAAG - Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) wil een 'fundamentele omslag' in het denken over mensen met een arbeidsbeperking.

Hij zegt dat woensdag bij de presentatie van zijn wetsvoorstel Wet werken naar vermogen (WWNV).

Deze wet bundelt een aantal sociale regelingen, waaronder de uitkeringsregeling voor jonggehandicapten (Wajong), de sociale werkvoorziening (WSW) en de bijstand.

"Teveel mensen die kunnen werken, staan nu onnodig langs de kant", stelt De Krom.

Verantwoordelijkheid

"Daar ligt een verantwoordelijkheid voor werkgevers, maar ook voor mensen zelf. Iedereen die (gedeeltelijk) kan werken, moet dat ook doen. Alleen zo kan de overheid ook in de toekomst bescherming blijven bieden aan mensen die echt op hulp en ondersteuning zijn aangewezen."

Eerder zei De Krom al dat de helft van de mensen in de bijstand in staat is om gewoon te werken.

Aantrekkelijker

De wet bevat maatregelen die het voor werkgevers aantrekkelijker moeten maken om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen.

Zo zorgt loondispensatie er voor dat werkgevers alleen betalen voor wat er daadwerkelijk geproduceerd is. De overheid vult het inkomen aan tot minimumloon.

Met werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn verder afspraken gemaakt over het creëren van 5000 werkervaringsplaatsen. 

Als het aan De Krom ligt treedt de wet op 1 januari 2013 in werking.

Wajong

De Wet werken naar vermogen is bedoeld voor mensen die een bijdrage aan het arbeidsproces zouden kunnen leveren. Voor duurzaam volledig arbeidsongeschikte jongeren blijft de Wajong bestaan.

De sociale werkplaatsen blijven bestaan voor hen die niet in een reguliere werkomgeving kunnen werken.

De uitvoering van de wet komt bij de gemeenten te liggen. Een belangrijk deel van het budget van het UWV wordt daarom overgeheveld naar de gemeenten. 

In totaal krijgen de gemeenten voor de uitvoering in 2015 circa 2,6 miljard euro beschikbaar.

Teleurgesteld

Oppositiepartij GroenLinks laat weten teleurgesteld te zijn in de wet. "Het is een bezuiniging geworden, terwijl het een investering in mensen had kunnen zijn", stelt Kamerlid Jesse Klaver.

Stap

Divosa, de koepel van sociale diensten, vindt de wet een 'stap in de goede richting'. Wel zegt voorzitter Rene Paas dat de wet nodeloos ingewikkeld is, waardoor het succes ervan in het geding komt. Hij roept daarom de Tweede Kamer op om niet te veel te willen wijzigen aan het huidige wetsvoorstel.

Met name de regels rond loondispensatie dreigen bureaucratisch te worden wat het voor werkgevers en gemeenten lastiger maakt om mensen aan het werk te krijgen.

Kale bezuiniging

Jaap Smit, voorzitter van de CNV Vakcentrale noemt het voorstel 'een kale bezuiniging', die niet bijdraagt aan de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking.

"Door het wetsvoorstel vallen ook jonggehandicapten onder de huishoudinkomenstoets. Dit betekent dat thuis wonende jonggehandicapten geen uitkering ontvangen." Volgens een onderzoek van het UWV zou 75 procent van de Wajong'ers door deze regel worden geraakt, zo stelt Smit.

“Het idee dat binnen een huishouden verantwoordelijkheden worden gedeeld vinden wij goed, maar als dit ten koste gaat van de uitkering van een jongere met een handicap dan klopt er iets niet,” aldus Smit.

Prikkel

Ook vreest CNV dat gemeenten in de toekomst geen prikkel zullen hebben om de Wajong'ers ondersteuning te bieden om werk te vinden. 

"Gemeenten krijgen ook onvoldoende middelen en zullen het budget dat ze krijgen hard nodig hebben om het tekort op de Bijstand en de sociale werkvoorzieningen te dekken. Zo vallen jonggehandicapten tussen wal en schip."

Laf

De FNV is erg kritisch op het wetsvoorstel van De Krom. "Van alle bezuinigingen die het kabinet doorvoert, vinden wij dit de lafste. Het is een heel hard voorstel met alleen maar een financiëledoelstelling, in plaats van een arbeidsmarktdoelstelling", aldus Leo Hartveld van de FNV Vakcentrale.

"Het treft een groep mensen die zich het slechtst kunnen verweren tegen dit soort maatregelen. Ze hebben geen goede kans om aan de slag te komen. Laat De Krom nou eerst eens zorgen dat de mensen over wie het gaat een goede baan krijgen", zo laat Hartveld weten.

Stel via NUjij jouw vraag over deze wet aan staatssecretaris De Krom