DEN HAAG - Bijna 20 procent van de kinderen tussen 0 en 15 jaar woont niet bij beide ouders. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag bekend.

Hoe ouder het kind, des te kleiner het deel dat nog bij vader en moeder woont. Vooral onder Arubaanse en Antilliaanse jongeren is dat het geval.

Van de 15-jarigen in deze bevolkingsgroep woonde in 2010 slechts een derde bij beide eigen ouders.

Het aantal 15-jarigen dat nog bij beide ouders woont is onder autochtonen met 77 procent het grootst. Bij Marokkanen en Turken is dat respectievelijk 75 en 72 procent.

Het CBS vergeleek cijfers uit 1996 met die van 2010. In 1996 woonde 86 procent van de kinderen van 0 tot 15 jaar bij alle twee de eigen ouders, in 2010 was dat percentage gedaald tot 82. Voornaamste reden is scheiding. De meeste kinderen van gescheiden ouders wonen bij hun moeder.