AMSTERDAM – Werkende moeders hebben het erg druk, maar daar kiezen ze graag voor. Dat wordt gesteld in een recent onderzoek.

Karen Christopher, universitair hoofddocent Gender Studies en sociologie aan de Universiteit van Louisville, onderzocht 40 Amerikaanse werkende moeders, allen met ten minste één kind onder de vijf jaar.

Professor Christopher ontdekte dat moeders met een baan juist de voordelen zien van werken naast de opvoeding, voor henzelf én voor de kinderen. Zowel getrouwde als alleenstaande moeders stelden dat ze meer voldoening en zelfvertrouwen krijgen van betaald werk dan van opvoeden. De meeste ondervraagde moeders, ongeacht hun etniciteit, leeftijd of burgerlijke staat, zouden (minstens deeltijds) willen werken, zelfs als het niet per se moest.

Grenzen

Hoezeer de moeders ook van hun carrière genieten, ze stellen wel grenzen aan het aantal werkuren, zodat ze genoeg tijd met hun kinderen kunnen spenderen. Veel ondervraagden zochten expliciet naar een baan waarvan de werkgever niet op regelmatige basis overuren of nachtwerk van hen zou eisen. Een aantal vrouwen benadrukten dat ze alleen een 'redelijk' aantal uren werken.

Volgens professor Christopher zien deze vrouwen zichzelf als betrokken ouders, ook al spenderen ze niet extreem veel tijd met hun kinderen.

Vaders

Wel blijkt uit het onderzoek dat moeders met een mannelijke partner nog steeds twee keer zoveel bij de kinderen zijn en huishoudelijke taken doen dan de vaders.

Volgens de onderzoekster zorgen vooral inflexibele werkplekken en onvoldoende beleid er voor dat veel Amerikaanse moeders (en vaders) hun werk moeilijk kunnen combineren met de opvoeding.