BAARN - Hoe we ons voelen bepaalt meer dan een kwart van ons functioneren op het werk. En de managementstijl van je baas speelt daar een grote rol in.

Zowel een controlfreak als manager die dreigementen gebruikt om mensen te motiveren, als managers en organisaties die hun werknemers niet voldoende waarderen kunnen frustraties op het gebied van autonomie, bevoegdheden en relaties veroorzaken.

Volgens de onderzoekers van de Franse Universite Francois Rabelais in Tours zijn dit basis behoeften voor een individueel welbevinden op het werk.

Onderzoek

Goed in je vel zitten op het werk krijgt steeds meer aandacht. Vooral ook omdat gelukkige werknemers beter presteren en voor organisaties is dat economisch dus interessant.

De onderzoekers bestudeerden in twee experimenten 468 en 650 werknemers van verschillende Franse grote, kleine en middelbedrijven. De deelnemers vulden vragenlijsten in over de managementstijl van hun baas en de mate waarin zij zich ondersteund voelden door de organisatie.

Autonomie

Hoe meer de werknemers het gevoel hadden dat de baas hun autonomie ondersteunde, des te meer werden hun behoeftes aan autonomie, bevoegdheden en relaties bevredigd, waardoor zij gelukkiger en meer tevreden waren. Dit zelfde gold voor ondersteuning van de organisatie. Een dwingende of autoritaire baas of organisatie leidde tot een gevoel van minder welbevinden.

"Ons onderzoek laat zien dat de managementstijl van een leidinggevende het welbevinden van werknemers sterk beïnvloedt", concluderen de onderzoekers. "Door de frustraties van werknemers weg te nemen, kunnen leidinggevenden en organisaties het welbevinden en dus ook de productiviteit van de werknemer verbeteren."