DEN HAAG - Jonge moeders en laagopgeleide alleenstaanden gaan meer werken als de overheid dat financieel aantrekkelijk maakt.

Door belastingkortingen gaan die twee groepen eerder aan de slag, blijkt uit het onderzoek 'Hoe prikkelbaar zijn Nederlanders' van het Centraal Planbureau (CPB).

Alleenstaande mannen zijn vrijwel net zo gevoelig voor financiële prikkels als alleenstaande vrouwen. Als mannen een relatie hebben, reageren ze minder snel op de prikkels.

Waarschijnlijk heeft dit te maken met de rol van de man, waarbij hij voor het inkomen zorgt en het inkomen van zijn partner minder belangrijk is.